Tillgänglighetsredogörelse

Svenskaspel.se är en webbsida för Svenska Spel som är ett statligt ägt spelbolag och där du kan spela på några av Sveriges mest välkända spel så som Lotto, Eurojackpot och Triss.

Svenska Spels vision är att spel skall vara till glädje för alla, vilket betyder att vår målsättning är att alla ska kunna använda webbsidan, även du som har en funktionsnedsättning och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa EN 301 549 och WCAG 2.1 nivå AA.

Svenska spel har låtit göra en expertgranskning av externa experter juli 2020 och vi är medvetna om att webbplatsen inte är helt tillgänglig och att spel och kringtjänster har varierande grad av tillgänglighet. Vi är medvetna om och har identifierat att:

  • Det finns brister som gör det svårt att spela flera av spelen för användare som navigerar med tangentbordet
  • Det finns brister i uppmärkningen av grafiska element som gör att användare med grav synnedsättning bitvis kan ha svårt att ta del av innehåll och funktionalitet
  • Det finns brister i kontrasten mellan text och bakgrund samt mellan grafiska objekt och bakgrund i några av spelen.
  • En del av de videofilmer vi har är inte textade i dagsläget.
  • Det finns tekniska brister i html-koden och i formulär som skapar svårigheter för användare med hjälpmedel.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta vår Kundservice här

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Senast uppdaterad: 2021-03-29

Till startsidan